Blog Joomla Design by Best Web Hosting

Pamamahagi ng Certified Seeds

 

K

augnay sa programang Farmers Field School ng lokal na Pamahalaan ng Cavinti pitumpong (70) magsasaka sa bayan ng cavinti ang nabibiyaan ng isang (1) kabang Certified Seeds ng palay na mula sa tanggapan ng pambayang agrikultor Doc. Evelyn Taleon sa tulong ng  Kagalang-galang na Punumbayan Milbert L. Oliveros. Layunin ng programang ito na mapa unlad ang ani ng ating mga magsasaka dahil sa mga binhing ito na RC26 VARIETY, dahil sa ito ay nakapaloob sa certified seeds, sigurado ang magandang ani na makukuha ng mga magsasaka dito sa bayan Cavinti.